Behörighetstest för A-kursen i franska, spanska och tyska och för Modersmålslärarutbildning i albanska, finska, polska och S/K/B

Har du kunskaper i franska, spanska eller tyska men saknar formell behörighet för att läsa språket på universitetsnivå? Då kan du göra ett särskilt behörighetstest för att pröva dina kunskaper i språket och på sådant sätt bli behörig till våra A-kurser i respektive språk.

Har du kunskaper i albanska, finska, polska eller serbiska/kroatiska/bosniska motsvarande modersmålsnivå men saknar formell behörighet för att läsa kursen Modersmålslärarutbildning på universitetsnivå? Då kan du göra ett särskilt behörighetstest för att pröva dina kunskaper i språket och på sådant sätt bli behörig till våra kurser för modersmålslärare.

Så här går det till - franska / spanska / tyska

  1. Anmäl dig till kursen Franska A, Spanska A eller Tyska Awww.antagning.se senast 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.
  2. Ungefär en vecka efter sista anmälningsdatum till kursen får du ett mejl från antagningsenheten med instruktioner för att anmäla dig till behörighetstestet.
  3. Genomför testet.
  4. Du får ett mejl från antagningsenheten med besked om du är behörig eller obehörig. Följ instruktionerna i antagningsbeskedet om hur du tackar ja till platsen och registrerar dig på kursen.

Behörighetstestet inför höstterminen 2023 äger rum fredagen den 12 maj 2023 i lokaler på Engelska parken Humanistiskt centrum i Uppsala och tar ungefär 3 timmar. Testet består av tre delar: läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion. 

Observera att behörighetstestet endast prövar den särskilda behörigheten för A-kursen i franska, spanska eller tyska vid Uppsala universitet och endast för den termin du har sökt till. Du måste också uppfylla övriga krav på grundläggande och särskild behörighet.

Möjligheten att göra behörighetstest gäller endast dig som söker kursen inom ordinarie ansökningsomgång. Om du söker kursen via sen anmälan kan du inte göra detta behörighetstest.

Så här går det till - modersmål

  1. Anmäl dig till kursen Modersmålslärarutbildning, albanska; Modersmålslärarutbildning, finska; Modersmålslärarutbildning, polska eller Modersmålslärarutbildning, skbwww.antagning.se senast 15 april 2023.
  2. Ungefär en vecka efter sista anmälningsdatum till kursen får du ett mejl från antagningsenheten med instruktioner för att anmäla dig till behörighetstestet.
  3. Genomför testet.
  4. Du får ett mejl från antagningsenheten med besked om du är behörig eller obehörig. Följ instruktionerna i antagningsbeskedet om hur du tackar ja till platsen och registrerar dig på kursen.

Behörighetstestet inför höstterminen 2023 äger rum fredagen den 26 maj 2023 på distans.

Observera att testet endast prövar den särskilda behörigheten för kursen i albanska, finska, polska eller skb vid Uppsala universitet och endast för den termin du har sökt till. Du måste också uppfylla övriga krav på grundläggande och särskild behörighet.

Möjligheten att göra diagnostiskt test gäller endast dig som söker kursen inom ordinarie ansökningsomgång. Om du söker kursen via sen anmälan kan du inte göra detta test.

Last modified: 2023-05-04