PhD Studies

At the Department of Modern Languages, PhD studies are offered in Finno-Ugric languages, Romance languages, Slavic languages and German. A large number of PhD students and supervisors are involved in PhD studies since we are quite large a department.

Dissertations in linguistics, as well as literary studies, are written at the department, and there is a multitude of subjects. Our PhD students write about many different themes, ranging from the oldest of times to present day.

How to apply for PhD studies.

PhD studies in languages and literature

Contact

Maria Svensson, director of studies, third cycle education
studierektor-f@moderna.uu.se

The PhD Society

The PhD society represents all PhD students at the department and forwards their interests. All PhD students at the department are automatically members. 

The society is a forum where the PhD students can meet to exchange thoughts and discuss current issues. The PhD students can get to know each other better and strengthen their unity through the society. It also functions to inform the PhD student representatives in the department board about the PhD students’ opinions.

The PhD student’s society's activities

  • represents the PhD students in the department board
  • maintains a dialogue with the director of PhD studies
  • arranges interdisciplinary, informal seminars, e.g. with guest lectures
  • hosts ”fika” for the PhD students, e.g. before board meetings or when something important needs to be discussed.

The board, autumn 2020/spring 2021

Chairperson: Simon Bergqvist
Deputy chairperson: Julia Sjöberg
Secretary: Jesse Juopperi
Treasurer: Laura Talvineva

Efter examen

Efter avslutad forskarutbildning och avlagd doktorsexamen är man enligt högskoleförordning formellt behörig att självständigt bedriva undervisning på universitetsnivå. Flera av institutionens tidigare doktorander fortsätter idag på akademisk karriär som forskare och lärare inom högre utbildning både i Sverige och utomlands. En doktorsexamen är dock en uppskattad merit även i offentlig tjänst, hos andra statliga myndigheter och i näringslivet. Några av våra tidigare doktorander som är verksamma i icke-akademiska branscher arbetar till exempel som översättare, inom andra utbildningsverksamheter på olika nivåer, vid forskningsarkiv eller innehar mer administrativa anställningar vid universitetet.

Last modified: 2021-10-08