Albanska

Albanska är ett indoeuropeiskt språk som talas av drygt sex miljoner människor. Majoriteten bor i Albanien och Kosova, men det finns betydande albanska minoriteter i grannländerna Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Grekland och Italien. I Sverige talas språket av omkring 40 000 personer.

Utanför Albanien och Kosova ges utbildningar i albanska framför allt i södra Europa. Uppsala universitet är ett av få universitet i norra Europa som utbildar i albanskt språk och kultur. Kanske har du en personlig anknytning till Kosova eller Albanien? Kanske har du behov av albanska i yrkeslivet? Kanske planerar du en semesterresa till något albansktalande land? Våra kurser vänder sig till alla intresserade.

Ämnet albanska vid Uppsala universitet är helt IT-baserat. Detta innebär att du kan studera språket oavsett var du bor. För att kunna delta i utbildningen behöver du en dator med internetuppkoppling, en webbkamera, hörlurar och mikrofon.

Medarbetare

Kurser

Utbildningen i albanska omfattar för närvarande 30 högskolepoäng uppdelade på två kurser: Albanska A1 och Albanska A2. På dessa kurser studeras, förutom talad och skriven albanska, även albansk litteratur och historia. Kurserna ger en bra grund i språket och goda insikter i albansk historia och kultur.
    För dig som har albanska som modersmål, och som undervisar eller vill undervisa i albanska som modersmål, finns även vår modersmålslärarutbildning i albanska. Även denna är på 30 högskolepoäng.

Grundnivå

Albanska

Kontakta

 Om du har frågor, kontakta i första hand vår studievägledare:

I andra hand, kontakta ämnessamordnaren i albanska:

Senast uppdaterad: 2022-09-26