Finsk-ugriska språk

Vid Uppsala universitet bedrivs undervisning och forskning i ett flertal finsk-ugriska språk. På såväl grundnivå som avancerad nivå undervisar vi i estniska, finska, samiska och ungerska. Om du väljer att studera ett av dessa språk vid Uppsala universitet får du en gedigen utbildning på vetenskaplig grund, som ger dig kunskaper om språket, litteraturen och kulturen i respektive språkområde, inklusive goda praktiska språkfärdigheter. Med kunskaper i estniska, finska, samiska och ungerska kan du avsevärt förbättra dina chanser på arbetsmarknaden – både inom och utanför Sveriges gränser – inte minst med tanke på att samtliga språk talas i EU.  

Undervisning i finsk-ugriska språk har funnits vid Uppsala universitet sedan 1890-talet. Idag går undervisningen hand i hand med vår breda och varierade forskning; våra lärare är också forskare. Vårt kursutbud sträcker sig från nybörjar- till doktorandnivå. Som nybörjare lär man sig grunderna i språket och då ligger tyngdpunkten på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Dessutom lär man känna den kultur och det samhälle som språket är knutet till. På högre nivåer blir det vetenskapliga mera framträdande: Du läser språk- och litteraturvetenskapliga kurser och skriver examensarbeten där du själv forskar kring spännande frågeställningar.

Medarbetare

Kurser

Kurser på grundnivå ges i estniska, finska, samiska och ungerska. Kurserna är dels baskurser och fortsättningskurser om 30 hp vardera, dels fristående kurser inriktade på kultur och samhälle eller introduktionskurser till språket. På den avancerade nivån kan du fortsätta med det språk som du läst på grundnivån eller bredda ditt perspektiv genom att läsa ett annat finsk-ugriskt språk. Kurser på D- och E-nivå kallas finsk-ugriska språk.

Grundnivå

Estniska
Finska
Samiska
Ungerska

Avancerad nivå

Finsk-ugriska

Kontakta

Kontakta i första hand vår studievägledare, i andra hand våra ämnessamordnare:

Senast uppdaterad: 2022-09-28