Forskning i finsk-ugriska språk

Inom ämnet finsk-ugriska språk bedrivs forskning som berör allmän fenno-ugristik, estniska, finska, samiska språk (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska), ungerska och mindre finsk-ugriska språk (komi, udmurtiska). Utöver språken bedrivs även forskning om litteratur som skrivits på något finsk-ugriskt språk.

Ämnet finsk-ugriska språk har två professorer (en i finsk-ugriska språk och en i finsk-ugriska språk, särskilt estniska) samt två forskningsaktiva emeriti. Ämnet har dessutom fem disputerade forskare (universitetslektorer), fyra övriga lärare och en doktorand med anställning.

Språkens historia i Uppsala

Forskningsområden

Bland de språkvetenskapligt inriktade profilområdena kan nämnas estniska i sin helhet (grammatik, estniskans historia, estnisk som minoritetsspråk, estnisk språkutveckling i Sverige), samiska språk (särskilt nordsamiska och sydsamiska, allmän samisk dialektologi och dialektometri, samisk grammatikografi), språkdokumentation (komi, samiska språk, värmlandsfinska), lexikografi (estnisk-svensk-estnisk), hotade finsk-ugriska språk (särskilt mindre östersjöfinska och samiska språk, finsk-ugriska språk som minoritetsspråk i Sverige), språkkontakt (mellan estniska och svenska, finska och svenska, finska och somaliska, samt mellan samiska och svenska, finska och ryska, uraliska språk och ryska).

Ett litteraturvetenskapligt inriktat profilområde är minoritetslitteratur (ungersk litteratur i Sverige, sverigefinsk litteratur).

Aktuella projekt

Estnisk litteratur
Här finns Raimo Raags bibliografi Översättningar av estnisk skönlitteratur till svenska

Hedersdoktorer

Alhoniemi, Alho
Professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Turun yliopisto, Åbo, 1994

Keresztes, László
Professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Debrecen university, Ungern, 1998.