Forskning i finsk-ugriska språk

Inom finsk-ugriska språk forskar vi både om språk och om litteratur. Våra forskningsspråk är estniska, finska, samiska språk, ungerska samt mindre finsk-ugriska språk i Norden, Lettland och Ryssland.

Finsk-ugrisk språkvetenskap

Inom språkvetenskap har vi profilområden som: 

 • estniska – grammatik, lexikologi, språkteknologi, estniskans historia, estniska som minoritetsspråk, estnisk språkutveckling i Sverige
 • finska – sverigefinska, språk och identitet, tvåspråkighet, språkpedagogik, grammatik
 • Morfo-syntax för mindre Östersjöfinska språk
 • samiska språk – särskilt nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska, allmän samisk språkvetenskap samt samisk grammatisk beskrivning
 • ungerska – språkdidaktik, språkpedagogik, dialektologi, översättningsvetenskap
 • språkdokumentation – komi, meänkieli och samiska språk, särskilt nordsamiska och lulesamiska
 • hotade finsk-ugriska språk – särskilt mindre östersjöfinska och samiska språk, finsk-ugriska språk som minoritetsspråk i Sverige, och permiska språk i Ryssland
 • språkkontakt – mellan värmlandsfinska och svenska, samiska och svenska, uraliska språk och ryska, samt mellan finska och somaliska
 • jämförande uralistik

Finsk-ugrisk litteraturvetenskap

Inom litteraturvetenskap har vi profilområden som:

 • finsk-ugrisk minoritetslitteratur i Sverige och Norden, särskilt på finska, meänkieli och samiska
 • ungerskspråkig litteratur i Sverige
 • migrantlitteratur på ungerska
 • finsk sånglyrik

De finsk-ugriska språkens historia vid Uppsala universitet

Medarbetare

Aktuella projekt

Doktorander

 • Mervi De Heers doktorandprojekt går ut på att undersöka hur man kan dra nytta av språkkontaktinformation i kontexten av kvantitativ historisk lingvistik för att belysa den uraliska språkfamiljens kronologi.
 • Torgny Hedströms doktorandprojekt går ut på att göra en ny, grundläggande kartläggning av de lulesamiska dialekterna där också hänsyn tas till hittills förbisedda dialekter. Preliminärt kommer hans avhandling att läggas fram mot slutet av 2024.
 • Olle Kejonens doktorandprojekt går ut på att dokumentera och beskriva jukkasjärvidialekten av nordsamiska i Sverige och Norge. Preliminärt kommer hans avhandling att läggas fram 2022 eller 2023.
 • Laura Talvineva undersöker undersöker flerspråkiga familjers (särskilt ungdomars) språkpraktiker och livsvärld med fokus på estniskan i Sverige. Preliminärt kommer hennes avhandling att läggas fram 2025 eller 2026. 

POST DOC

 • Miina Norviks post-doc projekt går ut på att undersöka mindre östersjöfinska språk och deras kontaktspråk. Mer exakt beskriver hon vilka strukturella egenskaper som varit mer stabila/konstant i östersjöfinska språk och vad som förändrats med tiden. Hennes projekt pågår till mars 2023. 
Senast uppdaterad: 2021-09-29