Forskning i finsk-ugriska språk

Inom ämnet finsk-ugriska språk bedrivs forskning som berör allmän fenno-ugristik, estniska, finska, samiska språk (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska), ungerska och mindre finsk-ugriska språk (komi, udmurtiska). Utöver språken bedrivs även forskning om litteratur som skrivits på något finsk-ugriskt språk.

Ämnet finsk-ugriska språk har två professorer (en i finsk-ugriska språk och en i finsk-ugriska språk, särskilt estniska) samt två forskningsaktiva emeriti. Ämnet har dessutom fem disputerade forskare (universitetslektorer), fyra övriga lärare och en doktorand med anställning.

Aktuella projekt

Rogier Blokland: "Language Documentation meets Language Technology: The Next Step in the Description of Komi"

Doktorander

  • Mervi De Heer
  • Torgny Hedström
  • Olle Kejonen - Olle Kejonens doktorandprojekt går ut på att dokumentera och beskriva jukkasjärvidialekten av nordsamiska i Sverige och Norge. Preliminärt kommer hans avhandling att läggas fram 2022 eller 2023.