Rogier Blokland: "Language Documentation meets Language Technology: The Next Step in the Description of Komi"

Projektet "Language Documentation meets Language Technology: The Next Step in the Description of Komi" är en fortsättning och utveckling av ett tidigare projekt om språket komi-syrjänska. I projektet ska en grammatikparser (eng. grammar parser) och en beskrivande satslära för komi tas fram.

Mer om projektet

Projektets webbplats