Litteraturvetenskap

Inom varje språk som finns representerat på institutionen bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap.

Litteraturen har en självklar del på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan också som ett forskningsämne i sig.

Forskningen är direkt anknuten till undervisningen: studenterna får på olika sätt ta del av respektive språks litteraturhistoria, men framför allt utbildas studenterna i att läsa texter enligt litteraturvetenskaplig metodik.

Forskningsområden

Vi som är verksamma inom litteraturvetenskap är aktiva i flera nationella och internationella nätverk. Oftast publiceras den litteraturvetenskapliga forskningen på våra respektive "målspråk", men vi skriver också på engelska och svenska.

Institutionens litteraturvetare täcker ett vitt spektrum av forskningsfält inom romanska, slaviska, tyska, finsk-ugriska litteraturer:

 • Transnationella litteraturer
 • Kvinnolitteratur
 • Den posthumana romanen
 • Postkolonial litteratur
 • Litteraturteori
 • Dramastudier
 • Översättningsteori
 • Reselitteratur
 • Receptionsteori
 • 1800-talslitteratur
 • Urban litteratur