Modernas diskurs- och interaktionsseminarium (MODIS)

MODISMODIS är en seminarieserie vid Moderna språk som välkomnar alla forskare och doktorander inom fältet oavsett institution. Seminarierna fungerar som diskussionsforum kring frågor som har interaktion och diskurs som ingång, men som öppnar för olika perspektiv. Frågeställningarna kan vara av metodisk, empirisk eller teoretisk karaktär.

Om MODIS

MODIS-seminarierna kan ta sig olika former: från föredrag till manusdiskussioner eller datasessioner. Work in progress är välkommen. MODIS arbetsspråk är svenska, men vi behandlar material från många olika språkområden. MODIS samordnas av Gregory Garretson, Johan Gille, Lina Nyroos, Dessislava Stoeva-Holm och Coco Norén. Vill du ha kontakt med MODIS? Skriv till modis@moderna.uu.se.


Program vårterminen 2018

Torsdag, 1/2, kl. 10.15, Lokal: 16-3062
Prof. Anna Lindström (språk: svenska/engelska): Responding to a moral transgression with OKEJ.

Torsdag, 19/4, kl. 10.15, Lokal: 16-3062
Prof. Don Kulick, Uppsala universitet, forsknings- och bokpresentation (språk: svenska/engelska): The End: Adventures with a Dying Language.