Publikationer som säljs

Institutionen för moderna språk ger ut ett antal skriftserier som kan köpas direkt från institutionen.

Publikationer som säljs av oss

Finsk-ugriska språk: Vi säljer serierna Opuscula, Ursus och Läromedel
Slaviska språk: Vi säljer serien Slaviska specialordlistor

Utöver ovanstående serier säljer kursexpeditionen även en del kompendier och annat kursmaterial som används i undervisningen. Vilka dessa kompendier är framgår av kursplanerna. Vi säljer också kopior av våra examensarbeten.

Beställningsrutiner

Enklaste sättet att köpa våra publikationer är att besöka vår kursexpedition, betala kontant och få publikationen i handen direkt. Se vår kontaktsida för expeditionens öppettider.
Om man inte har möjlighet att besöka institutionen kan man få publikationerna hemsända till sig per post, mot faktura. Mejla din beställnig till info@moderna.uu.se. För faktureringens skull ber vi dig att ange ditt person- eller organisationsnummer i beställningen.