Seminariet för romansk litteraturvetenskap

Institutionen har två seminarieserier för de romanska språken: dels Seminariet för romansk litteraturvetenskap, dels Romanska seminariet. Seminariet för romansk litteraturvetenskap är en seminarieserie inriktad på litteraturvetenskapliga och ibland teatervetenskapliga teman. Vissa seminarier är gemensamma för de båda serierna.

I seminariet för romansk litteraturvetenskap framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. Ordinarie seminarietid är tisdagar klockan 16.15 till 18.00, men även andra tider kan förekomma. Ansvarig för seminariet för romansk litteraturvetenskap är Sylviane Robardey-Eppstein.

Höstterminen 2020 begränsar sig programmet till två seminarier:

Historik

Här finns tidigare terminers seminarieprogram: