Seminariet för romansk litteraturvetenskap

För de romanska språken har institutonen två seminarieserier: dels Romanska seminariet, dels Seminariet för romansk litteraturvetenskap. Seminariet för romansk litteraturvetenskap är en seminarieserie inriktad på litteraturvetenskapliga och ibland teatervetenskapliga teman. Vissa seminarier är gemensamma för de båda serierna.

I seminariet för romansk litteraturvetenskap framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. Ordinarie seminarietid är tisdagar kl 16.15-18.00, men även andra tider kan förekomma. Ansvarig för seminariet för romansk litteraturvetenskap är Sylviane Robardey-Eppstein.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium, men här finns också ett separat programblad för seminariet för romansk litteraturvetenskap.

Historik

Här finns tidigare terminers seminarieprogram: