Romanska seminariet

För de romanska språken har institutonen två seminarieserier: dels Romanska seminariet, dels Seminariet för romansk litteraturvetenskap. Av dessa är Romanska seminariet den allmänna seminarieserien, där både språk- och litteraturvetenskapliga teman kan behandlas. Vissa seminarier är gemensamma för de båda serierna.

I romanska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. Ordinarie seminarietid är onsdagar kl 14.15-16.00, men även andra tider kan förekomma.

Romanska seminariet vänder sig i första hand till doktorander, lärare och forskare i romanska språk, men är också öppet för alla intresserade studenter, doktorander och forskare vid Uppsala universitet och besökare från andra universitet. Ansvarig för romanska seminariet är Hans Kronning.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium, men här finns också ett separat programblad för romanska seminariet.

Historik

Här finns tidigare terminers seminarieprogram: