Christina Kullberg "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik"

Christina Kullberg, docent i fransk litteraturvetenskap, deltar i programmet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik" som forskare, koordinator för den del som handlar om det vernakulära i väldslitteraturen och som medlem i programmets styrgrupp. Programmet samlar över 25 forskare från sex svenska universitet och högskolor och koordineras av Stockholms universitet.

Christina Kullberg har tidigare forskat om röster och interkulturella möten i fransk tidig och tidigmodern reselitteratur.

Mer om programmet

Christina Kullberg

Professor i franska, ssk. fransk litteraturvetenskap vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
christina.kullberg[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1440
Mobiltelefon:
072-9999598