Christina Kullberg "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik"

Christina Kullberg, docent i fransk litteraturvetenskap, deltar i programmet "Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik" som forskare, koordinator för den del som handlar om det vernakulära i väldslitteraturen och som medlem i programmets styrgrupp. Programmet samlar över 25 forskare från sex svenska universitet och högskolor och koordineras av Stockholms universitet.

Christina Kullberg har tidigare forskat om röster och interkulturella möten i fransk tidig och tidigmodern reselitteratur.

Mer om programmet