Houda Landolsi "Varken enhet eller mångfald: omformulering och exemplifiering i diskursen om integration"

Integration är ett begrepp som används flitigt i debatter och samtal om migration. Men det är inte givet vad som menas och hur det ska tolkas. I projektet "Varken enhet eller mångfald" studerar Houda Landolsi hur begreppet integration uppfattas av användare på olika modersmål – svenska, franska och arabiska – i Sverige och i Frankrike när de använder det på Youtube. Frågan som projektet vill besvara är hur diskurser om integration konstrueras i olika politiska och sociala sfärer och hur diskurserna cirkulerar.

Projektet "Varken enhet eller mångfald: omformulering och exemplifiering i diskursen om integration" i databasen Swecris

Houda Landolsi

Biträdande universitetslektor i Franska med inriktning mot fransk språkvetenskap vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
houda.landolsi[AT-tecken]moderna.uu.se
Mobiltelefon:
076-0856757