Miriam Thegel "Anpassning för överlevnad: semantisk utveckling i det spanska modalsystemet"

I projektet "Anpassning för överlevnad: semantisk utveckling i det spanska modalsystemet" bygger Miriam Thegel vidare på sin doktorsavhandling med en studie av hur fem spanska modala verb har utvecklats under 500 år.

Mer om projektet "Anpassning för överlevnad: semantisk utveckling i det spanska modalsystemet" i databasen Swecris

Miriam Thegel

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
miriam.thegel[AT-tecken]moderna.uu.se