Seminarier

Institutionen för moderna språk har fem egna seminarieserier. I seminarierna framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. 

Tillsammans med litteraturvetenskapliga institutionen organiserar vi också ett reselitteraturseminarium. Du hittar de olika arrangemangen i institutionens kalendarium.

Finsk-ugriska seminariet

För de finsk-ugriska språken har institutionen en seminarieserie där både språk- och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I finsk-ugriska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ansvarig för finsk-ugriska seminariet är Rogier Blokland.

Romanska seminariet

Romanska seminariet ägnas åt språkvetenskap, främst fransk, spansk, italiensk och komparativ romansk språkvetenskap. Vid Romanska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Romanska seminariet vänder sig i första hand till doktorander, lärare och forskare i romanska språk, men är också öppet för alla intresserade studenter, doktorander och forskare vid Uppsala universitet och besökare från andra universitet.

Ansvarig för Romanska seminariet är Christina Kullberg.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium, men här finns också ett separat programblad för romanska seminariet.

Tidigare program hittar du här.

Slaviska seminariet

För de slaviska språken har institutionen en seminarieserie där både språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga teman behandlas. I slaviska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ordinarie seminarietid är måndagar kl 14.15-15.45, men även andra tider kan förekomma. Seminariet är framför allt avsett för våra doktorander och forskare, men även utomstående intresserade är varmt välkomna.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium.

Tyska seminariet

Tyska seminariet är ett forum för kunskapsförmedling och diskussion, där både språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I tyska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. För det mesta hålls seminarierna på tyska.

Målgruppen är forskare och lärare inom ämnet, institutionen och fakulteten. Även forskare på andra universitet och högskolor är välkomna. Dessutom ser vi gärna att institutionens studenter på avancerad nivå och Erasmus-studenter deltar vid seminarierna.

Ordinarie seminarietid är onsdagar klockan 15.00 till 16.30, men även andra tider kan förekomma.

Seminarierna annonseras i institutionens kalendarium. De är också samlade i ett programblad för tyska seminariet.

Ansvarig för tyska seminariet är Dessislava Stoeva-Holm.

Reselitteraturseminariet (Rels)

Reselitteraturseminariet samlar forskare från över tio vetenskapsfält på fyra fakulteter inom Uppsala universitet. Rels anordnar seminarier och verkstäder med forskare från Uppsala universitet och inbjudna gäster som verkar inom fältet reselitteratur i alla tider och forskningsområden. Rels koordineras av Christina Kullberg, institutionen för moderna språk, och Paula Henrikson, litteraturvetenskapliga institutionen.

Senast uppdaterad: 2023-09-19