Finsk-ugriska seminariet

För de finsk-ugriska språken har institutionen en seminarieserie där både språk- och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I finsk-ugriska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ansvarig för finsk-ugriska seminariet är Rogier Blokland.

Senast uppdaterad: 2021-09-16