Slaviska seminariet

För de slaviska språken har institutionen en seminarieserie där både språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga teman behandlas. I slaviska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ordinarie seminarietid är måndagar kl 14.15-15.45, men även andra tider kan förekomma. Seminariet är framför allt avsett för våra doktorander och forskare, men även utomstående intresserade är varmt välkomna.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium.

Senast uppdaterad: 2021-09-16