Tyska seminariet

Tyska seminariet är ett forum för kunskapsförmedling och diskussion, där både språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teman behandlas. I tyska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare. För det mesta hålls seminarierna på tyska.

Målgruppen är forskare och lärare inom ämnet, institutionen och fakulteten. Även forskare på andra universitet och högskolor är välkomna. Dessutom ser vi gärna att institutionens studenter på avancerad nivå och Erasmus-studenter deltar vid seminarierna.

Ordinarie seminarietid är onsdagar klockan 15.00 till 16.30, men även andra tider kan förekomma.

Seminarierna annonseras i institutionens kalendarium. De är också samlade i ett programblad för tyska seminariet.

Ansvarig för tyska seminariet är Dessislava Stoeva-Holm.

Senast uppdaterad: 2022-09-07