Slaviska seminariet

För de slaviska språken har institutionen en seminarieserie där både språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga teman behandlas. I slaviska seminariet framträder såväl institutionens egna forskare och doktorander som inbjudna gästföreläsare.

Ordinarie seminarietid är måndagar kl 14.15-15.45, men även andra tider kan förekomma. Seminariet är framför allt avsett för våra doktorander och forskare, men även utomstående intresserade är varmt välkomna. Ansvarig för slaviska seminariet är Jussi Nuorluoto.

Seminarierna annonseras i institutionens ämnesgemensamma kalendarium.