Forskning i Slaviska språk

Inom ämnet slaviska språk bedrivs forskning som berör allmän slavistik, kyrkslaviska med sina olika redaktioner, ryska, polska, sydslaviska språk (serbiska, kroatiska, bosniska, bulgariska och makedonska), tolkning, översättning samt polsk och rysk litteraturvetenskap. Utöver de slaviska språken bedrivs forskning även om det icke-slaviska språket albanska.

Ämnet slaviska språk har fyra professorer (en i slaviska språk, två i ryska och en i polska) samt två forskningsaktiva emeriti. Ämnet har dessutom en docent, två universitetslektorer, fyra disputerade forskare/lärare och fyra forskningsaktiva doktorander. Under de senaste fem åren har sex doktorander disputerat på olika ämnen.

Språkens historia i Uppsala

Forskningsområden

De huvudsakliga forskningsområdena inom slaviska språk är:

Doktorander

GÄSTPROFESSOR

  • Vladimir Plungyan
    Vladimir Plungyan, professor i lingvistik vid Moskvas Statliga Universitet (MGU) och fullvärdig ledamot i Rysslands Vetenskapsakademi, är fr o m 1 januari 2018 anställd av rektor som gästprofessor vid Institutionen för moderna språk, Språkvetenskapliga fakulteten.  Läs mer här!