Karine Åkerman Sarkisian: "Kulturell evolution av texter"

Karine Åkerman Sarkisian, universitetslektor i ryska, deltar i projektet "Kulturell evolution av texter". Projektet samordnas av Michael Dunn på institutionen för lingvistik och filologi och totalt deltar fyra forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet.

Forskarna analyserar hur religiösa och undervisande texter traderas över tid. De söker svar på frågor som hur kulturell kunskap traderas över generationer, vilka processer som bidrar till att kunskap bevaras när texter återskapas och om det finns regelbundenheter i hur texter förändras över tid.

MER OM projektet

Karine Åkerman Sarkisian

Universitetslektor i ryska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
Karine.Akerman_Sarkisian[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1300
Mobiltelefon:
072-9999834