Vladimir Plungyan

Vladimir Plungyan, professor i lingvistik vid Moskvas Statliga Universitet (MGU) och fullvärdig ledamot i Rysslands Vetenskapsakademi, är fr o m 1 januari 2018 anställd av rektor som gästprofessor vid Institutionen för moderna språk, Språkvetenskapliga fakulteten.

Vladimir Plungyan är ett världsnamn inom såväl teoretisk som tillämpad lingvistik. Hans arbeten är kända för språkforskare oavsett språktillhörighet. Plungyan har en gedigen publikationslista innehållande 102 artiklar och 12 böcker, som återspeglar hans många forskningsintressen inte minst inom lingvistisk typologi (med fältarbeten i olika delar av världen), för sina studier av världens mest skilda språk: däribland uraliska, västafrikanska (språket dogon och dess dialekter), slaviska, romanska, armeniska och många fler; kognitiv lingvistik (modalitet och evidentialitet); morfologigrammatisk semantikpoetik och korpuslingvistik.
 
Vladimir Plungyan är också hjärnan bakom minst två nationella korpusar: den Ryska Nationella Korpusen (http://ruscorpora.ru/index.html) och den Östarmeniska Nationella Korpusen (http://www.eanc.net/) samt initiativtagare till andra korpusprojekt, t ex över några hotade språk. 
 
Han är också medredaktör för åtta vetenskapliga tidskrifter, däribland Voprosy jazykoznanija, Faits de Langues, Italian Journal of Linguistics och Cuadernos de Rusística Española. Utöver detta har han givit ut 16 samlingsvolymer, som t ex första bandet av Материалы к корпусной грамматике русского языка. Глагол (’Korpusgrammatik över ryska språket. Verb’), Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in Slavischen Sprachen, Типология перфекта (’Perfektens typlogi’), Типология аспектуальных систем и категорий (’Typologi av aspektens system och kategorier’), bara för att nämna de senaste. Vladimir Plungians är också medlem i internationella lingvistiska förbund och kommittéer, som Association for Linguistic Typology (Belgien), Societas Linguistica Europea (Nederländerna), Slavic Linguistic Society (USA), Existential predication in natural languages (Frankrike) och andra.