Teaterseminariet

Inom ramen för de romanska språken har Moderna språk ett teaterseminarium i samarbete med Stockholms universitet.

Kontaktperson för Teaterseminariet är Sylviane Robardey-Eppstein.