Institutionen för moderna språk

På institutionen för moderna språk undervisar och forskar vi inom 16 språk - albanska, bulgariska, estniska, finska, franska, italienska, katalanska, polska, ryska, samiska, serbiska/kroatiska/bosniska, spanska, tyska och ungerska. I de flesta språken undervisar och forskar vi inom både språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. 

Varje år läser omkring 1 600 studenter någon av våra drygt 150 kurser. Flera av våra språk undervisas helt eller delvis som nätbaserade distanskurser. Vi erbjuder också tre masterprogram och ansvarar för delkurser i masterprogram som ges på Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Du kan även läsa institutionens språk på grundnivå inom språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Gemensamt för våra utbildningar är kombinationen av praktisk användning och teoretiska perspektiv. Våra studenter får närma sig språk och litteraturer med ett akademiskt förhållningssätt. På våra seminarier och föreläsningar får du bland annat undersöka vad språk och litteratur kan vara, hur de används, byggs upp och förändras. Dessutom får du som student på institutionen kunskap i de olika språkområdenas kulturhistoria, idéhistoria med mera, och ett sammanhang att relatera dina nya kunskaper till.

På institutionen arbetar närmare 70 personer. I det ingår lärare, forskare och administrativ personal. Utöver den språkliga kompetensen har våra medarbetare bred och djup kunskap om bland annat kultur, politik och samhälle i sina respektive språkområden. Många har också modersmålskompetens.

Styrelse

Hedersdoktorer