Lika villkor

Vid institutionen för moderna språk, språkvetenskapliga fakulteten och Uppsala universitet i sin helhet bedrivs ett arbete för lika villkor. Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund

Institutionen har en grupp för arbetsmiljö och lika villkor – med representation från lärare, TA-personal, doktorander, studenter och arbetsgivare – samt ett ombud för lika villkor. Kontakta gärna arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen om du har synpunkter på hur arbetet med lika villkor kan bedrivas och förbättras.

Till dig som är student

Om du vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen, kontakta institutionens ombud för lika villkor.

Lika villkors-ombud:

Arbetsmiljö- och likavillkorsgrupp:

Senast uppdaterad: 2023-09-01