Institutionen för moderna språks styrelse

Institutionen leds av en styrelse och prefekt. Styrelsens mandattid är tre år för lärare samt teknisk och administrativ personal, och ett år för studenter. Styrelsen har följande sammansättning.

Prefekt och ordförande

Frank Thomas Grub

Lärare

Magdalena Słyk
Rogier Blokland
Torbjörn Söder
Fernando Bermúdez

Suppleanter

Entela Tabaku Sörman
Maria Svensson
Jelena Spasenic
Christina Kullberg
Dessislava Stoeva-Holm

TA-personal

Anders Gustafsson

Suppleant

Tünde Blomqvist

Doktorander

Jenny Gustafsson
Fredrika Nyström

Studerande på grundutbildning

Erik Ahlenius
eahleniu@gmail.com

Dianna Zeleskov
Dianna.Zeleskov.1838@student.uu.se

Kommande styrelsemöten
  • 6 oktober 2020
  • 3 november 2020
  • 1 december 2020