Styrelse

Institutionen leds av en styrelse och prefekt. I styrelsen behandlas ärenden som gäller Institutionen för moderna språk. Mandattiden är tre år för lärare och TA-personal och ett år för studenter. För närvarande (2019-01-01- 2021-12-31) har institutionsstyrelsen följande sammansättning:

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Thomas Grub, prefekt, ordförande

Ordinarie  

Suppleanter

Lärarrepresentanter

Fernando Bermúdez
Rogier Blokland
Thomas Grub
Magdalena Slyk
Torbjörn Söder

Christina Kullberg
Jelena Spasenic
Dessislava Stoeva Holm
Maria Svensson
Entela Tabaku Sörman

TA-representanter

Anders Gustafsson  

Tünde Blomqvist
Studeranderepresentanter 

Forskarutbildning
Hanna Henryson
Nicolas Manuguerra

Grundutbildning
Dianna Zeleskov
Dianna.Zeleskov.1838@student.uu.se