Universitetets slut? Humboldt och vår tids akademiska ideal

  • Datum: –17.00
  • Plats: Torgrummet, Gamla Torget 2 (bottenvåningen)
  • Föreläsare: Johan Östling, Thomas Karlsohn, Sharon Rider
  • Arrangör: Forum för Tysklandsstudier
  • Kontaktperson: Nicolaus Janos Raag
  • Seminarium, Föreläsning

Johan Östling (historia, Lund) presenterar sin nya bok: ”Humboldts universitet: Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland” (2016). Thomas Karlsohn (idé- och lärdomshistoria, Uppsala) jämför klassiska tyska och anglosaxiska universitetsideal: ”Bildung & Liberal arts”. Sharon Rider (filosofi, Uppsala) talar om Humboldtidealet i dagens universitetspolitiska debatt.