Zur Förderung der Lesekompetenz durch kooperative Arbeitstechniken

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken 16-3062
  • Föreläsare: Kathrin Siebold
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Prof. Dr. Kathrin Siebold, Universität Marburg, gästföredrag (språk: tyska): Zur Förderung der Lesekompetenz durch kooperative Arbeitstechniken.