”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Ljubica Miočević
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Ljubica Miočević (SU). ”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.
Ordförande: Jelena Spasenić. Språk: svenska