INSTÄLLT!

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: (Sylviane Robardey-Eppstein)
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

Sylviane Robardey-Eppsteins seminarium är INSTÄLLT!