Konjunktiv och variation i franska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Jenny Gustafsson
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON rapporterar från arbetet med sin avhandling om konjunktiv och variation i franska.