Idéverkstad

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Idéverkstad (vi diskuterar idéer och utkast till ansökningar, planerade och genomförda konferensdeltaganden, egna projekt dyl.)