Slovo-release.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Slovo-release. Release av tidskriften “Slovo” (2018).