Dialektale Interferenzen in vormodernen Berner Gerichtsakten

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Föreläsare: Christa Schneider
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Presentation

Dr. Christa Schneider, Universität Bern/Universitet Uppsala: „Dialektale Interferenzen in vormodernen Berner Gerichtsakten“.

Deltagandet kan ske även via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61094501538