Mångspråkighet vid EU-domstolen

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 samt Zoom
  • Föreläsare: Gudrun Savel
  • Arrangör: Institutionen för moderna språk
  • Kontaktperson: Magdalena Slyk
  • Seminarium

EU-domstolens arbetssätt är unikt i världen. Det är den enda domstolen som arbetar på ett så levande sätt med 24 olika språk – alla officiella EU-språk – både muntligt och skriftligt. Närmare hälften av institutionens drygt 2200 anställda arbetar med språk på något sätt. Utöver de anställda i Luxemburg anlitar domstolen även tolkar och översättare på frilansbasis.

Gudrun Savel är juristlingvist och arbetar vid EU-domstolen. I sitt föredrag kommer hon att berätta mer om hur EU-domstolen fungerar och vilken roll den har i unionen. Hon kommer att lyfta mångspråkighet vid institutionen och tonvikten läggs på språkanvändningen i förfarandena.

Seminariet äger rum den 14 oktober kl. 10-12 i sal 16-3062, Engelska Parken.
Det finns även möjlighet att ansluta via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63034860563
Seminariespråket är svenska