Rim och/eller reson? Att översätta Baudelaire

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: NILS B. THELIN
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium

NILS B. THELIN:

Rim och/eller reson? Att översätta Baudelaire