Thomas Mann und der Modernismus

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062 och Zoom
  • Föreläsare: Fredrik Renard
  • Arrangör: Tyska seminariet
  • Kontaktperson: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

FD Fredrik Renard, Stockholms universitet, talar om: ”Thomas Mann und der Modernismus”.

Deltagandet kan ske även via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61094501538