Samhällsnytt och diskursen om identitet och svenskhet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Houda Landolsi
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium

Houda Landolsi Presentation av projekt genomfört inom ramen för Vetenskapsrådets internationella post.doc. Under seminariet presenteras först projektets franska del, därpå följer en djupare presentation, analys och diskussion av det svenska materialet.