’Sydlapska bokspråket’

  • Datum: –15.45
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Torbjörn Söder
  • Arrangör: Finsk-ugriska seminariet
  • Kontaktperson: Rogier Blokland
  • Seminarium

Onsdag den 11 oktober kl 14.15 – 15:45 i finsk-ugriska seminariet kommer Torbjörn Söder att tala om ’sydlapska bokspråket’.

Sydlapska bokspråket (SB) är ett samiskt skriftspråk som skapades i mitten av 1700-talet och som användes fram till slutet av 1800-talet. Syftet var att skapa ett standardspråk som skulle kunna användas av präster i missionsarbetet bland samerna i Sverige. Vid tiden var religionen ett viktigt verktyg i Sveriges koloniala strävanden i Sápmi. Språket har gemensamma drag med umesamiska, men det går också att urskilja drag från både nordligare och sydligare varieteter. Presentationen behandlar kodifieringen, implementeringen och utvecklingen av SB med utgångspunkt i textutdrag från olika perioder.

Seminariet genomförs via Zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/62324417792

Språk: svenska