Arabiska förnamn i Frankrike: Namngivning, identitet och legitimitet. En diskursanalys om politikernas och medias framställning av namnval och integration

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Houda Landolsi
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Christina Kullberg
  • Seminarium

Presentation av projekt genomfört inom ramen för Vetenskapsrådets internationella post.doc.