Kreativitet och stil: Prousts mening

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Hans Kronning
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Igor Venieri
  • Seminarium

HANS KRONNING (UPPSALA UNIVERSITET)

”Kreativitet och stil: Prousts mening”

Språk: svenska