Den dialektala situationen i mellersta Frankrike - Lexikala skillnader och likheter i och bortom övergångszonen mellan oïl och oc

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Gábor Tillinger
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Igor Venieri
  • Seminarium

GÁBOR TILLINGER (UPPSALA UNIVERSITET)

"Den dialektala situationen i mellersta Frankrike - Lexikala skillnader och likheter i och bortom övergångszonen mellan oïl och oc"

Språk: svenska