Literary Games, Poetics and the Early Modern Novel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Karin Kukkonen
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Igor Venieri
  • Seminarium

KARIN KUKKONEN (UNIVERSITETET I OSLO)

"Literary Games, Poetics and the Early Modern Novel"

Plats: Engelska parken 6-0023 (Daniusrummet)

Samseminarium mellan de högre seminarierna i litteraturvetenskap, grekiska studier och engelsk litteratur samt romanska seminariet.

Språk: engelska