Mittseminarium: Lulesamisk dialektologi

  • Datum: –11.45
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Torgny Hedström
  • Arrangör: Finsk-ugriska seminariet
  • Kontaktperson: Rogier Blokland
  • Seminarium

Torgny kommer att hålla sitt mittseminarium (tema: lulesamisk dialektologi) den 24 april kl. 10 i det stora konferensrummet. Speciellt doktorander är välkomna! Om du är intresserad, be Torgny om underlag.