Information om höstterminen - registrering m.m.

2022-06-21

Välkommen till Institutionen för moderna språk höstterminen 2022! För dig som ska studera hos oss i höst finns information om registreringar, ämnesinformation m.m. på institutionens terminsstartssida:

https://www.moderna.uu.se/student/terminsstart/

News

Last modified: 2021-09-14