Nobelpris 2022 till Annie Ernaux

2023-02-06

Jag har valt att intervjua Christina Kullberg om senaste Nobelpristagaren i litteratur. Detta då hon som professor i fransk litteratur är specialist på fransk och franskspråkig 1900-talslitteratur. Om du vill snabbt få en uppfattning av Annie Ernaux författarskap så finns flera av hennes romaner på närmaste bibliotek och på SVT Play finns en film baserad på romanen Omständigheter.
    Svenska akademins (https://www.svenskaakademien.se/nobelpriset) motivering är:
"för det mod och den kliniska skärpa varmed hon avtäcker det personliga minnets rötter, främlingskap och kollektiva ramar."
"pour le courage et la précision clinique avec lesquels elle dévoile les racines, l’étrangeté et les limitations collectives de la mémoire personnelle."

Vad är det som är unikt med Annie Ernaux författarskap i Frankrike och utanför Frankrike?

Frankrike har fått flest Nobelpris i världen, men Annie Ernaux är den första franska som har fått nobelpriset. Hon kan klassas som en av landets första arbetarförfattare. Genom litteraturen har hon kunnat lämna sin klass och hon skriver om de unika erfarenheter hon har fått av att vara klassresenär, av att lämna en tillhörighet bakom sig och sedan återvända till den. Särskilt speciellt med Ernaux är att hon undersöker känslan av skam i intima relationer och sociala sammanhang. Vidare är det värt att lyfta fram att hon har en sociologisk och vetenskaplig blick i sitt skrivande. Hon undviker att göra sina texter till fiktion utan hon skalar ner texterna till ett minimum. Det sägs att hennes stil är enkel, nästintill simpel, men så är det  inte alls. Tvärtom är den extremt genomarbetad.

Vilken betydelse har hon haft för andra författare?

Flera författare i och utanför Frankrike är inspirerade av henne. Här kan till exempel Didier Eribon nämnas. Hans roman Retour à Reims, som sattes upp på Dramaten förrförra året, lånar deras titel av Ernaux Retour à Yvetot. Även Eduard Louise, aktuell på Dramaten i höstas är starkt inspirerad av hennes författarskap. Också skriver om sin bakgrund i arbetarklassen i norra Frankrike. Närmare oss har vi Liv Ullmann. I hennes senaste roman Flicka 1983 finner man tydliga ekon från Annie Ernaux.

Annie Ernaux säger har hon ett språk där känslor inte används. Hur skulle du beskriva hennes språk? Går det att se hennes skrivprocess som liknande en forkares skrivprocess?

Hon har ett språk som på ytan är lättläst, vilket är lurigt då en närmare läsning avslöjar att språket inte är så lätt som det verkar. Hennes stil kan beskrivas som sinnlig sanning: hon söker kärnan i upplevelsen och det är bland annat därför orden är så sparsamma. Hon gömmer inte känslan bakom utvikningar eller vackra beskrivningar utan vill hitta orden som går rätt in i den. På så sätt skalar hon av den personliga dimensionen och driver språket in i en sorts objektivitet som helt riktigt liknas vid en forskares skrivprocess; hon distanserar sig från det egna och försöker skriva sakligt med sig själv och om livet.

Annie Earnaux har skrivit ungefär tjugofyra romaner av vilka sju har översatts till svenska och två har filmatiserats (Omständigheter och Passionen). För de som har begränsade kunskaper i franska kan börja med att läsa de böcker som finns översatta till svenska: Min far, Kvinnan, Sinnenas tid, Skammen, Omständigheter, Åren, En flickas memoarer.

Fotograf: Catherine Hélle. Norstedts Förlagsgrupp har godkänt publicering av fotot.

News

Last modified: 2021-09-14