Releaseseminarium för ny antologi om språkdidaktik

2021-01-25

Nu på fredag, 29 januari 2021, firar vi den nya antologin ”Språkdidaktik i praktiken: Metoder, exempel och reflektioner från högskolenivå” med ett fakultetsövergripande seminarium. I publikationen bidrar författare med ny kunskap om undervisningsmetodik ur olika synvinklar.

Antologin ”Språkdidaktik i praktiken” består av texter från åtta lärare och forskare som är eller har varit verksamma vid Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Under releaseseminariet presenterar de sina texter och svarar på frågor.

Gemensamt för bidragen är att författarna i hög grad observerar sin egen verksamhet och reflekterar över sin roll i undervisningssituationen, dynamiken i seminariesalarna och hur studenterna tar sig an uppgifterna. Frågan om relationen och balansen mellan det akademiska, analytiska lärandet, som hör högre utbildning till, och det praktiska, färdighetsinriktade lärandet, som många associerar till språk, behandlas återkommande i denna volym, som förhoppningsvis kan bidra till både kunskapsutveckling och inspiration.

”Språkdidaktik i praktiken” finns tillgänglig i fulltext i Diva (digitala vetenskapliga arkivet) tack vare bidrag från Språkvetenskapliga fakulteten.

Tid: Fredag 29 januari 2021, klockan 13.00–14.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63467226436

News

Last modified: 2021-09-14