Nytt intressant nummer av tidskriften Slovo

2022-01-31

Ett nytt nummer av Slovo har kommit ut med många intressanta vetenskapliga artiklar, essayer, bokrecension och memoarer med mera. Slovo är en vetenskaplig tidskrift för området slavistik som kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet vilket bevisas av att tidskriften finns med i norska listan på nivå 1.

I det här årets nummer har följande intresseväckande texter tagits med:

  • en balett som aldrig blev i början av 1900 talet
  • kosmiska motiv i Eugene Vodolazkins roman The Aviator
  • artikel som behandlar det kyrilliska alfabetet och uttal i spännande manuskript som trycktes i Sverige 1630–1640 och blev upptäckt i Tyskland
  • två artiklar om kroatiska (abstrakt på engelska och text på kroatiska)
  • språkpolitik i Turkmenistan efter Sovjetunionens upplösning (abstrakt på engelska och text på ryska)
  • om den kände slavisten Jurij Semjonow (1894-1977) verksam vid Uppsala Universitet och känd kulturgeograf och populärvetenskaplig författare har man tagit med fyra memoarer och en bibliografi
  • recension av boken The  Russian  Understanding  of  War:  Blurring  the  Lines  Between  War and  Peace av Oscar  Jonsson.

Ingrid Maiers artikel handlar om det kyrilliska alfabetet och uttal i manuskript som trycktes i Sverige 1630–1640 och som Maier nyligen upptäckte i Weimar. Detta manuskript heter på latin Alphabetum Russarum och har text på latin som redogör för uttalsregler för ryska. Det är denna del av Alphabetum Russarum som artikelförfattaren fokuserar sig på. Maier kommer fram till att det finns stor samstämmighet mellan manuskripten Alphabetum Russarum och Alphabetum Rutenorum gällande hur man beskriver ryskt uttal.

Jurij Semjonow föddes i Ryssland 1894. Under oktoberrevolutionen åkte han till Berlin. I Berlin studerade han och blev jurisdoktor 1922. Därefter arbetade han som författare, journalist och föreläsare. 1947 kom Jurij Semjonow med sin familj till Uppsala och han blev svensk medborgare 1956. Han började arbeta på slaviska institutionen 1948 som biträdande lärare, blev hedersdoktor på Uppsala universitet 1955 och hade sedan 1960 tjänst som utländsk lektor. Han dog i Uppsala den 4 juni 1977. I texterna om Jurij Semjonow finns många intressanta foton och i slutet en bibliografi där man kan fördjupa sig i hans gärning.

Oscar Jonssons omdiskuterade bok handlar om hur Ryssland ser på konceptet krig utifrån hur man sett på detta koncept från tsarernas era till det moderna post-sovjetiska ryska samhället. Viktigt är det patriotiska kriget (Napoleon-krigen) och det stora patriotiska kriget (andra världskriget) för Rysslands självbild gällande dess syn på krig.

Detta är ett par smakprov på vad man kan läsa i tidskriften. Trots att jag inte har förkunskaper i slavistik så blev jag som läsare road av texterna och de texter som var på engelska och svenska var genomgående lättlästa samtidigt som de var skrivna på hög akademisk nivå.

Per Eriksson

Tidskriften Slovo finns på adressen https://www.moderna.uu.se/slavic-languages/slovo/

News

Last modified: 2021-09-14