Språk i fokus - Katalanska med Dan Nosell

2022-03-04

Institutionens kommunikatör Per Eriksson fortsätter att göra intervjuer - från och med denna gång under rubriken Språk i fokus.

Den 11 februari 2022 hade jag ett intressant samtal med Dan Nosell som undervisar i katalanska och forskar kring mottagandet av katalansk litteratur i Sverige.

Under 1990-talet genomförde Nosell ett omfattande projekt. Projektet bestod i att utarbeta moderna ordböcker mellan svenska och katalanska. Den första ordboken, från katalanska till svenska (Diccionari Català-suec), färdigställdes 1994 och den andra ordboken, från svenska till katalanska (Diccionari Suec-Català), färdigställdes 2001. Relationen mellan enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker innebär att olika val behöver göras. Det är nödvändigt när man arbetar med en tvåspråkig ordbok att ett begränsat urval måste göras gällande vilka ord som tas med eller inte.

Nosell har inte bara själv utarbetat ordböcker utan även intresserat sig för forskning i lexikografi och då bland annat skrivit om en katalansk ordbok (Diccionari general de la llengua catalana) som Pompeu Fabra färdigställde 1932 - ett lexikon som har haft stor betydelse för det katalanska språket. I denna ordbok fanns det en ambition att skapa normer för hur man skriver på katalanska.

Han har även forskat om hur den katalanska litteraturen har tagits emot i Sverige under 1800- och 1900-talen. Detta har lett till djupare analyser av två katalanska författare, Àngel Guimerà och Josep Carner, som båda har varit med i diskussionerna om att få Nobelpriset i litteratur.

En fördjupad studie har gjorts av Enric Gallén och Dan Nosell om den katalanske författaren Àngel Guimeràs kandidatur till Nobelpriset i artikeln Guimerà i el premi Nobel: història d'una candidatura. Guimerà är känd för sin lyrik och dramatik. Ett framstående drama är Mar i Cel (Hav och Himmel) från 1888. Andra kända verk är Maria Rosa (1894) och Terra Baixa (Låglandet 1897). Guimerà var en ledande gestalt för den katalanska litteraturens renässans under 1800-talet. Han skrev för det mesta på katalanska och var under många år kandidat till nobelpriset 1907–1923 utan att få det.

En annan studie på temat svenskt mottagande av katalansk litteratur handlar om den katalanske poeten Josep Carner. Han var föreslagen till nobelpriset i litteratur sju gånger och om denna process har Nosell skrivit i artikeln La campanya en favor del premi Nobel per a Josep Carner.

Edvard Lidforss var en svensk professor i nyeuropeisk lingvistik och senare i germanistik. Han är mest känd för sina översättningar av Don Quijote de La Mancha av Cervantes och Den gudomliga komedin av Dante. Nosells forskning har uppmärksammat lingvisten Edvard Lidforss medverkan för att Guimerà skulle få nobelpriset i litteratur. Han anlitades att skriva sakkunnigutlåtanden om den katalanska författaren inför nobelpriset i litteratur under perioden 1907 – 1910 och framförde att Àngel Guimerà var en av samtidens bästa författare vars dramatik har hög grad av empati och lyfter fram höga mänskliga ideal. Om Edvard Lidforss kan man läsa i Dan Nosells artikel Edvard Lidforss och katalanskan.

Per Eriksson
(Foto: Anders Gustafsson)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14